Gedetacheerde werknemer staat straks sterker bij overgang van de onderneming

Voor ingeleende werknemers wordt de kans op bescherming bij overgang van de onderneming groter. Vorig jaar heeft het gerechtshof in Amsterdam in de ‘Heineken-zaak’ – die betrekking heeft op overgang van onderneming – een prejudiciële vraag gesteld aan het Europese Hof van Justitie. Bij zo’n procedure vraagt het hof in Nederland uitleg over het EU-recht aan de Europese rechter.

In de Heineken-zaak wordt het personeel dat binnen het concern werkzaam is in dienst genomen door één personeelsvennootschap die fungeert als centrale werkgeefster en vervolgens gedetacheerd naar een van de werkmaatschappijen. De centrale vraag die het gerechtshof heeft gesteld is of de Europese richtlijn overgang van onderneming zo moet worden uitgelegd dat ook deze gedetacheerde werknemers mee overgaan als de betreffende werkmaatschappij wordt overgedragen. De Advocaat-Generaal heeft in zijn conclusie het Europese Hof geadviseerd om die vraag bevestigend te beantwoorden.

Hoewel de uitspraak van het Hof van Justitie dus nog moet komen, doen verkrijgende ondernemingen er nu al in het kader van een due-dilligenceonderzoek verstandig aan om ook goed te kijken wie er als gedetacheerde werknemer werkzaam is bij de onderneming die zij willen overnemen.

. . . lees verder op Internet

augustus 2010