Gecombineerde jaarrekening en aangifte kleine ondernemers

De overheid zegt al jaren te werken aan het terugdringen van de administratieve lasten. Soms ook daadwerkelijk met resultaat. Vanaf 1 september 2008 is de administratieve last voor kleine ondernemers, die werken met een rechtspersonen (zoals een BV), wat verlicht. Door de wetswijziging kunnen kleine rechtspersonen de commerciële jaarrekening opstellen op basis van de aangifte voor de vennootschapsbelasting. Op deze wijze kunnen kleine ondernemers zonder enorme meerkosten en eenvoudiger voldoen aan de deponeerplicht van de jaarstukken.

Vennootschappen maken nu in de meeste gevallen nog twee jaarrekeningen op. De eerste voor de Kamer van Koophandel op commerciële grondslag (actuele waarde). Deze moet uiterlijk binnen dertien maanden na einde van het boekjaar bij de Kamer van Koophandel worden gedeponeerd. Daarnaast moet men een fiscale jaarrekening (op basis van historische kostprijs) opmaken voor de Belastingdienst in het kader van de winstaangifte (de vennootschapsbelasting). Kleine ondernemingen hebben door de nieuwe maatregel de mogelijkheid een jaarrekening op te stellen op basis van de aangifte voor de vennootschapsbelasting.

Ondernemers zijn zo minder tijd kwijt met de gegevensinvoer en aanlevering van informatie die nodig is voor het opmaken van de commerciële jaarrekeningen. De wettelijke regeling vereenvoudigt de procedure voor het opstellen van jaarrekeningen voor kleine rechtspersonen. De artikelen van deze wet zijn van toepassing op jaarrekeningen en jaarverslagen over de boekjaren op of na 1 januari 2007. Ondernemers kunnen hiermee besparen op de kosten van accountants en belastingadviseurs. Vooral vennootschappen in het MKB zijn met deze regel gebaat.

Daarnaast is de overheid bezig met een elektronisch boekhoudkundig ontwikkelingstraject om de gegevensinvoer en informatieaanlevering die nodig is voor het opmaken van jaarrekeningen te optimaliseren. Als alles uitgewerkt kan worden zoals het is beoogd, dan kunnen straks met één druk op de knop de juiste gegevens voor de jaarrekening, belastingaangiftes en economische statistieken uit de administratie worden verzameld en aangeleverd aan Belastingdienst, Kamer van Koophandel en Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook hiermee beoogt de overheid een besparing te realiseren op de kosten van inschakeling van accountants en belastingadviseurs.
In ieder geval is een eerste stap gezet met deze gecombineerde fiscale aangifte en Kamer van Koophandel jaarrekening. Verwachte besparing: euro 325 miljoen.

januari 2009