wat is een pro Deo Advocaat? – faq

  1. Wat is pro Deo rechtshulp?
  2. Is pro Deo rechtshulp gratis?
  3. Is een procedure bij de rechtbank gratis?
  4. Hoe kom ik aan een pro Deo Advocaat?
  5. Moet ik meteen een afspraak maken om langs te komen bij de advocaat?
  6. Hoe verloopt de verdere communicatie tussen mij en de advocaat?
  7. Ik wil gegevens en documenten toezenden, moet dat per post?

1 Wat is pro Deo rechtshulp?
Bij een laag inkomen hebt u recht op subsidie voor rechtshulp. Dit noemt men pro Deo rechtshulp. De aanvraag gebeurd via uw advocaat.

2 Is pro Deo rechtshulp gratis?
Nee, de cliënt betaalt een eigen bijdrage. Afhankelijk van het inkomen bedraagt deze 226 tot 984 euro.

3 Is een procedure bij de rechtbank gratis?
Nee, een partij betaalt een vast bedrag, het griffierecht.
Voor de meeste procedures bedraagt deze 87 euro maar in hoger beroep kan het meer bedragen.

4 Hoe kom ik aan een pro Deo Advocaat?
Gewoon het on-line formulier invullen op www.advocaten.nl/pro-deo-advocaat. Geef een korte omschrijving van uw probleem. U bent in 2 minuten klaar.

Het ingevulde formulier wordt doorgestuurd aan de Raad voor de rechtsbijstand.

Die heeft toegang tot gegevens van de Gemeente en Belastingdienst en bepaalt aan de hand daarvan of u in aanmerking komt voor subsidie en hoe hoog de eigen bijdrage is.

De advocaat neemt direct contact met u op, en bespreekt met u de details van uw juridische probleem. U ontvangt een e-mail met gedetailleerde informatie.

5 Moet ik meteen een afspraak maken om langs te komen bij de advocaat?
Nee dat is niet meteen nodig. Wel zult u gegevens moeten verstrekken zodat de advocaat u kan identificeren.

6. Hoe verloopt de verdere communicatie tussen mij en de advocaat?
De communicatie is voornamelijk per e-mail, telefoon, skype of facetime.
U maakt ook een afspraak voor een gesprek met de advocaat. Daarvoor belt u gewoon het secretariaat van Advocaten.nl.

7 Ik wil gegevens en documenten toezenden, moet dat per post?
Nee, dat is niet nodig. U kunt alles per email toezenden als attachment. Grotere bestanden kunt u delen met een link via google drive, dropbox, SkyDrive, Mega, MediaFire en WeTransfer.

Alleen voor originele documenten en omvangrijke dossiers kan dat niet, die kunt u gratis verzenden aan ons antwoordnummer.