Eerste Kamer stemt in met vermindering administratieve lasten bij ziekmelding

De Eerste Kamer heeft op 9 september 2008 ingestemd met een wetsvoorstel van minister Donner waarin wordt geregeld dat de administratieve lasten bij het ziekmelden van werknemers wordt verminderd. Deze wetswijziging gaat op
1 november 2008 in.

De wetswijziging betekent onder meer dat:

* Werkgevers hun zieke werknemer pas in de 42e week hoeven ziek te melden bij het UWV; nu moet dat al in de 13e week.
* De wettelijke melding dat de werknemer weer beter is (de hersteldmelding) vervalt.
* Werkgevers die hun zieke werknemer te laat aanmelden een boete kunnen krijgen van maximaal 455 euro per werknemers. Op dit moment wordt de verplichte loondoorbetaling voor werkgevers verlengd voor de periode dat de werkgever te laat was met ziekmelden.
* Het UWV de werkgever en werknemer straks in de 44e week een brief stuurt als de werknemer niet beter is gemeld. Deze brief wijst de werkgevers en werknemers op hun verplichtingen voor re-integratie.

. . . lees verder op Internet

Oktober 2008