Dwangsom voor overheid die niet op tijd beslist

Wanneer de overheid niet binnen de wettelijk vastgestelde termijn een beslissing neemt, moet zij vanaf uiterlijk 1 januari 2010 een dwangsom betalen. Het kabinet heeft dat besloten. De dwangsomregeling is opgenomen in een initiatiefwetsvoorstel van de toenmalige Tweede Kamerleden Wolfsen en Luchtenveld. De Koningin zal worden verzocht dit wetsvoorstel te bekrachtigen.

De burger kan na afloop van de beslistermijn de overheid in gebreke stellen. Wanneer de overheid binnen twee weken niet alsnog beslist, moet zij per dag een dwangsom betalen totdat het besluit alsnog is genomen. De dwangsom begint met euro 20 en kan na 42 dagen oplopen tot maximaal  euro 1260. Voor de dwangsom is geen rechterlijke uitspraak nodig. Ook maakt de wet het mogelijk rechtstreeks beroep bij de rechter in te stellen tegen het niet tijdig nemen van een beslissing door de overheid. Op dit moment moet eerst nog bezwaar bij de overheid worden gemaakt.

Voordat de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen in werking treedt, zullen een aantal termijnen worden aangepast. Het gaat om het beslissen op verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur en op bezwaren uit de Algemene wet bestuursrecht. Op die manier blijft het voor de overheid mogelijk om in alle gevallen binnen de termijn een beslissing te nemen.

. . . lees verder op Internet

april 2008