Donner past collectief ontslag aan: omzeilen niet meer mogelijk

Minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) past een wet aan om het omzeilen van collectieve ontslagen te voorkomen. Het betekent dat bedrijven bij collectief ontslag altijd de vakbonden moeten inlichten, ongeacht de ontslagroute (UWV, kantonrechter of beëindiging met wederzijds goedvinden).

In de praktijk gaan steeds meer bedrijven door de crisis failliet. Bij een faillissement is geen toestemming van het UWV vereist. Volgens de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO) moet de werkgever het voorgenomen ontslag melden aan belanghebbende verenigingen van werknemers als het ontslag twintig of meer werknemers betreft.

Werkgevers omzeilen vaak de wet door met individuele werknemers afspraken te maken over het ontslag. Personeel gaat daarop in door de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen.

Donner schrijft in antwoord op Kamervragen dat door de wijziging van de WMCO recht wordt gedaan aan het doel van de wet om tijdig vakbonden in te schakelen bij voorgenomen collectief ontslag. ‘De vakbonden weten dan wie er op straat komen te staan, ook als het om individuele afspraken tussen werkgever en werknemer gaat’, aldus de woordvoerster. Deze afspraken vallen nu niet onder de meldingsplicht. Volgens de vakbonden wordt zo de wet melding collectief ontslag omzeild.

. . . lees verder op Internet

maart 2010