Doek valt voor verplicht procuraat

Advocaten kunnen voortaan zelf optreden bij civiele rechtszaken in een ander arrondissement. Ze zijn niet meer verplicht daarvoor een collega-advocaat, een procureur, in te schakelen. Dit is een gevolg van de Wet afschaffing procuraat en invoering elektronisch berichtenverkeer die op 1 september in werking treedt.

Het verplicht procuraat houdt in dat in civiele rechtszaken een advocaat alleen zaken op eigen naam mag doen in zijn eigen arrondissement (bij zijn “eigen” rechtbank of hof). Met deze wet vervalt dus niet alleen de verplichte tussenkomst van de tweede advocaat (de zogenoemde dubbele rechtsbijstand), maar ook de lasten van de inschakeling van de procureur voor rechtszoekende burgers en bedrijven.

. . . lees verder op Internet

Oktober 2008