Deeltijd-WW verlengd tot 1 april 2010

De deeltijd-WW wordt verlengd tot 1 april 2010. Het kabinet wil economisch herstel niet belemmeren door de regeling te lang open te houden, maar de regeling ook niet te vroeg sluiten. Alles afwegend is besloten de regeling tot 1 april 2010 open te houden. De regeling stopt eerder als het beschikbare geld op is.
De minister waarschuwt dat behoud van werkgelegenheid waar geen werk is, geen perspectief biedt. Het is daarom van belang dat geïnvesteerd wordt in duurzame inzetbaarheid van werknemers. Het kabinet treft verschillende maatregelen om de inzetbaarheid van werknemers te vergroten, zoals de omscholingsbonus. De bonus, die bedoeld is voor met ontslag bedreigde werknemers, wordt uitgebreid in 2010 met een WW- periode van maximaal 4 weken. Door middel van scholing en goed loopbaanbeleid kunnen werknemers makkelijker naar ander werk zoeken in een sector waar vacatures zijn.

Bedrijven die voor 1 april 2010 gebruikmaken van de deeltijd- WW, kunnen verlengen tot maximaal 15 maanden. De deeltijd-WW is in april 2009 geïntroduceerd en bedoeld om bedrijven in economisch onzekere tijden de mogelijkheid te bieden vakkrachten voor wie onvoldoende werk is, te kunnen behouden voor het bedrijf. De deeltijd-WW is voor een minimale periode van 26 weken en heeft een minimale omvang van 20 procent per werknemer. In totaal is 950 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de regeling.
Informatie over de bestaande regeling leest u …hier.

. . . lees verder op Internet

december 2009