pro Deo advocaat

pro Deo advocaat

 

Geen geld voor een advocaat? De pro Deo advocaat is dan voor u de oplossing. Advocaten.nl verleent gefinancierde rechtsbijstand in alle zaken en door geheel Nederland.

Hoe gaat de aanvraag voor gefinancierde rechtshulp in zijn werk?
De aanvraag van deze subsidie gebeurt door de pro Deo advocaat. Het enige wat u hoeft te doen is uw probleem voorleggen aan Advocaten.nl door gebruik te maken van dit formulier

Afhankelijk van uw inkomen en uw vermogen kunt u een beroep doen op een pro Deo advocaat, dat wil zeggen dat (een deel van) de kosten worden gedragen door de overheid door middel van een subsidie.
Aan u wordt alleen een vast bedrag in rekening gebracht, dat afhankelijk van uw inkomen wordt vastgesteld op een bedrag. Indien u in een civiele procedure voor de rechtbank dient te verschijnen kunt u voorts in sommige zaken verplicht worden om een deel van het griffierecht te betalen.
Lees hier meer over een pro Deo advocaat.

U kunt het ook per gewone post doen.
Alle gegevens kunt u zenden naar Advocaten.nl, postbus 45, 3755 ZG Eemnes.
U dient daarbij de volgende gegevens mee te sturen:
– uw BSN nummer (vroeger uw Sofinummer)
– naam en voorletters
– geboortedatum
– kopie legitimatiebewijs

Aan de hand van uw inkomensgegevens (en eventueel die van uw partner) wordt door de raad voor de rechtsbijstand bepaald of u in aanmerking komt voor de pro Deo advocaat. Lees hier meer over de gefinancierde rechtshulp.

Ongeacht waar u woont of voor welke rechtbank u dient te procederen verleent Advocaten.nl deze rechtshulp als pro Deo advocaat. Voor meer informatie kunt u ook bellen naar 0900 – advocaten  (0900-0600)

Hoe weet ik of ik in aanmerking kom voor een pro Deo advocaat?
Op de website van de Raad voor de Rechtsbijstand – www.rvr.nl – kunt u de gedetailleerde voorwaarden van de gefinancierde rechtsbijstand lezen.