De gedetineerde werknemer

Wat te doen als een werknemer door de politie wordt aangehouden? Ontslag aanzeggen en zorg dragen voor vervanging behoren tot de mogelijkheden. Werkgevers maken in deze materie echter veel fouten. Vaak wordt er laat of helemaal geen actie ondernomen. Als de vrijgekomen werknemer zich weer meldt voor zijn werk is er een probleem.

Het eerste dat de werkgever kan doen, is het opschorten van het salaris. De hoofdregel volgens het burgerlijk wetboek is immers ?geen arbeid, geen loon?. Vervolgens zal de werkgever moeten beslissen of hij de werknemer, als hij weer op vrije voeten is, terug wil hebben of liever niet.

Dienstbetrekking voortzetten

Als de werkgever de dienstbetrekking wil voortzetten, gelden geen speciale eisen. De werknemer zal dankbaar zijn want het hebben van een baan drukt de strafmaat. De werkgever kan overwegen een arbeidsovereenkomst met een vervanger aan te gaan tot het moment dat de vervangen werknemer weer in staat is zijn werkzaamheden te hervatten. Hierbij dient goed in de gaten te worden gehouden wanneer dit het geval is, anders loopt de werkgever het risico dat hij eindigt met twee werknemers voor één werkplek.

Dienstbetrekking beëindigen

Als de werkgever de arbeidsovereenkomst wil beëindigen loopt hij op tegen een woud van regelgeving en jurisprudentie. Als hij het zelf wil afdoen, loopt de werkgever het risico dat hij de werknemer in dienst moet houden of dat de ontbinding plaatsvindt tegen een hoge prijs. Als de werkgever niet terugschrikt voor dergelijke risico?s, kan hij het zelf proberen via een ontslagvergunning. Hierbij is het aan te bevelen alle stukken zowel naar het huisadres als naar het huis van bewaring te sturen.

Beëindigen na veroordeling

In de regel kan een arbeidsovereenkomst met een gedetineerde worden beëindigd, maar pas ná een veroordeling door de strafrechter. Dan staat voor de kantonrechter namelijk vast dat de werknemer het niet-verschijnen op het werk aan zichzelf te wijten heeft. Het wettelijke uitgangspunt is dat als een werknemer niet op het werk verschijnt een ontslag gerechtvaardigd is, behalve als dit hem niet kan worden toegerekend. Het plegen van misdrijven en het uitzitten van een gevangenisstraf komt voor rekening van de dader. Bij twijfelgevallen zijn belangrijke punten voor de kantonrechter: de organisatieproblemen (denk aan vervanging), de houding van werkgever en werknemer, de duur van de detentie en of het vergrijp verband houdt met de werkzaamheden.

november 2000