concurrentieverbod zonder concurrentiebeding

Ook zonder een concurrentiebeding kan de rechter concurrerende activiteiten van de ex-werknemer aan banden leggen. Na een langdurig dienstverband besloot een filiaalhouder van een verffabrikant om tezamen met een van zijn topverkopers voor zichzelf te beginnen. Hij nam ontslag en zond de vaste relaties van zijn ex-werkgever een mailing waarin hij hen op de hoogte stelde van zijn vertrek en zijn nieuwe activiteiten aankondigde, met de mededeling dat hij daarover nader contact zou opnemen. De topverkoper benaderde een aantal relaties persoonlijk. Het tweetal voelde zich sterk staan, want geen van beiden had een concurrentiebeding in het contract met hun ex-werkgever. De verffabrikant sloeg echter hard terug en op zijn verzoek verbood de president in kort geding de ex-werknemer om de relaties te benaderen. De ex-werknemer zonder concurrentiebeding is vrij om te gaan en staan waar hij wil. Hem kan niet verboden worden om met zijn persoonlijk verworven kennis en goodwill te gaan concurreren met de ex-werkgever.

Toch blijft sommige concurrentie ongeoorloofd. Hiervan is onder andere sprake wanneer de ex-werknemer actief werft onder de relaties van de ex-werkgever of de reputatie van de ex-werkgever afbreekt, maar ook als hij op andere wijze niet de nodige zorgvuldigheid in acht neemt die vanwege de eerder bestaande contractuele relatie geboden is. Het versturen van de mailing was onrechtmatig en de ex-werknemers kregen het verbod opgelegd om gedurende zes maanden de klanten van de ex-werkgever te benaderen. Vervolgens legde de verffabrikant wegens de (vermeende) schade die de ex-werknemers hem hadden toegebracht beslag onder de bank en onder een aantal nieuw geworven relaties van de ex-werknemers. De beperkte liquiditeit van de ex-werknemers werd daardoor aangetast en legde de concurrerende activiteit nagenoeg lam. De verffabrikant had daarmee voldoende armslag om orde op zaken te stellen. In tal van uitspraken hebben Presidenten in kort geding ex-werknemers zonder concurrentiebeding verboden om onder de duiven van de ex-werkgever te schieten. Het verschil tussen wat wel en niet is toegestaan is vaak subtiel, bijvoorbeeld tussen een klant benaderen (verboden) en zelf benaderd worden (niet altijd verboden, want een gevolg van persoonlijke goodwill). Deskundig advies is daarom altijd noodzakelijk in dit soort zaken.

april 1996