Concurrentiebeding schriftelijk vastleggen bij stilzwijgende voortzetting arbeidscontract

Bij een stilzwijgende voortzetting van een arbeidsovereenkomst vervalt het concurrentiebeding als dit niet opnieuw schriftelijk is vastgelegd. Dit blijkt uit een vonnis van de kantonrechter in ‘s-Hertogenbosch op 3 november 2010.

Een werkgever probeert een monteur te behouden voor het bedrijf door zich te beroepen op het concurrentiebeding dat in diens eerste, tijdelijke contract in 2003 is vastgelegd. In dit beding was afgesproken dat de medewerker bij vertrek twee jaar lang niet voor een concurrerend bedrijf binnen een straal van 25 kilometer zou mogen werken. De monteur wil in 2010 vertrekken naar een directe concurrent in de regio.

Het tijdelijk contract van de monteur liep in 2004 af. De werkgever had hem voor afloop van het contract een concepttekst voorgelegd met een aangescherpte formulering over het concurrentiebeding, maar de werknemer heeft die tekst nooit ondertekend. Hierna werd zijn tijdelijk contract zonder enige schriftelijke verklaring omgezet in een vast contract. De wet schrijft echter voor dat een concurrentiebeding schriftelijk moet worden vastgelegd. Het oude concurrentiebeding had zijn geldigheid verloren bij het stilzwijgend ingaan van een nieuwe arbeidsovereenkomst in 2004.

. . . lees verder op Internet

November 2010