Cassatierechtspraak wordt versterkt

De Hoge Raad kan straks cassatieberoepen sneller afdoen als blijkt dat ze geen kans van slagen hebben of van te weinig belang zijn voor een nieuwe behandeling. Dat staat in een wetsvoorstel waarmee de ministerraad heeft ingestemd.

Hierdoor kan de Hoge Raad zich beter concentreren op zijn kerntaken als hoogste nationale rechter in civiele zaken, strafzaken en belastingzaken. Door cassatieberoepen vroeg te selecteren, krijgen partijen veel sneller en tegen veel lagere kosten een einduitspraak in hun geschil als dat niet-ontvankelijk is. Ook kan een partij niet meer op hoge kosten worden gejaagd als de andere partij blijft procederen in een zaak die kansloos is in cassatie.

. . . lees verder op Internet

september 2010