Bouwvergunning aanvragen via digitaal loket

In de loop van 2009 kunnen burgers verschillende vergunningen aanvragen via een digitaal omgevingsloket. Het gaat daarbij om veel voorkomende aanvragen zoals die voor de bouw-, inrit-, kap- en sloopvergunning.

Dat moet één van de resultaten zijn van het National uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid (NUP).
Dit programma wil de dienstverlening aan burgers en bedrijven verbeteren. Op 1 december hebben Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen een akkoord bereikt over het NUP. Het programma wil de dienstverlening verbeteren door betere samenwerking tussen overheden en gebruik van ict.

. . . lees verder op Internet

februari 2009