Bijzondere regeling werktijdverkorting gepubliceerd

De bijzondere regeling voor werktijdverkorting voor bedrijven die zijn getroffen door de kredietcrisis is eind november gepubliceerd in de Staatscourant. Bedrijven kunnen vanaf zondag 30 november 2008 aanvragen bij het ministerie indienen omdat de regeling dan officieel ingaat. De regeling kent een aantal voorwaarden, onder meer dat een bedrijf in de twee maanden voorafgaand aan de aanvraag tenminste dertig procent omzetverlies moet hebben geleden.
De regeling is tijdelijk. Bedrijven kunnen tot 1 januari 2009 een aanvraag indienen. De regeling wordt eerder gesloten als blijkt dat werknemers voor een totaal van 20.000 full time eenheden (oftewel 760.000 uur werktijdverkorting) onder de regeling vallen.
Het aanvraagformulier voor de bijzondere regeling werktijdverkorting staat op de website van het ministerie. De binnengekomen aanvragen worden per dag beoordeeld. Zo worden alle aanvragen die op zondag zijn ontvangen op de daaropvolgende maandag beoordeeld; de aanvragen die op maandag zijn ontvangen op dinsdag, et cetera. Het precieze tijdstip van de dag waarop de aanvraag binnen komt is daarbij niet van belang. Op de dag dat de in de regeling opgenomen grens van 20.000 full time eenheden wordt bereikt, beslist een notaris bij loting welke aanvragen van die betreffende dag nog in behandeling worden genomen.

. . . lees verder op Internet

december 2008