Bedrijven worden aansprakelijk bij werken met niet-gecertificeerde uitzendbureaus

Bedrijven die werknemers inhuren via niet-gecertificeerde uitzendbureaus zullen aansprakelijk worden gesteld voor het betalen van het loon (niveau wettelijk minimumloon). Minister Donner zal hiervoor de wet aanpassen.

Nieuw is dat er een wetsvoorstel komt dat de uitzendkracht de mogelijkheid geeft om bedrijven die in zee gaan met niet-gecertificeerde uitzendbureaus aansprakelijk te stellen voor betaling van het loon (wettelijk minimumloon niveau). Nu is alleen het uitzendbureau aansprakelijk voor betaling van het loon.

De Belastingdienst kan inleners al aansprakelijk stellen voor niet betaalde loonheffing en omzetbelasting. In 2007 heeft de Belastingdienst in het kader van een landelijke actie 1000 inleners aansprakelijk gesteld die gebruik hebben gemaakt van 124 uitzendbureaus die failliet zijn gegaan. Het gaat om een totaalbedrag van 25 miljoen euro.

. . . lees verder op Internet

Augustus 2008