Bedrijfsongevallen bij ingeleende uitzendkrachten

Is de werkgever aansprakelijk voor de schade van een uitzendkracht ingeval van een ongeval tijdens het werk of tijdens de reistijd? Welke risico’s loopt de werkgever? Kan de werkgever die risico’s vermijden?

De uitzendkracht heeft een arbeidscontract met het uitzendbureau, dat daarom de formele werkgever wordt genoemd. De werkgever leent de uitzendkracht in, zodat hij de inlener ofwel de feitelijke werkgever is.

Krijgt de werknemer een bedrijfsongeval, dan kan hij zowel de formele alsook de feitelijke werkgever aansprakelijk stellen. Die keuze is aan de werknemer. Hij kan ze allebei aansprakelijk stellen en zodra de ene betaalt kan hij natuurlijk niet nog eens vergen dat de ander dan ook betaalt. Wie betaalt is de werknemer om het even. Het ligt in de rede dat de werknemer zijn pijlen op beide – formele en feitelijke – werkgevers richt, want als de ene failliet gaat of onverzekerd blijkt, is er nog verhaalsmogelijkheid op de ander.

Een uitzendkracht overkwam een bedrijfsongeval. Zowel de feitelijke als de formele werkgever werd hoofdelijk aansprakelijk geoordeeld voor de volle 100% en wie de schade per saldo betaalt, is het slachtoffer om het even. Onzichtbaar voor de feitelijke werkgever en voor het uitzendbureau (de formele werkgever) is vaak hoe het nu zit met de uiteindelijke onderlinge draagplicht. Dus beide verzekeraars gaan ruzie maken wie uiteindelijk moet betalen.

Het uitzendbureau hanteerde de zogenaamde Abu-voorwaarden. Daarin staat onder meer dat de inlener het uitzendbureau vrijwaart voor alle schade wegens bedrijfsongevallen met die uitzendkracht. De uitzendkracht overkwam een arbeidsongeval en koos er voor om enkel het uitzendbureau aansprakelijk te stellen en van die partij de schade betaald te krijgen.
Welnu, dat ging probleemloos. Maar vervolgens probeerde het uitzendbureau (in feite natuurlijk haar verzekeraar) de schade te verhalen op de feitelijke werkgever. Die verzette zich tegen de vordering, maar zonder succes want de rechter accepteerde het beroep door het uitzendbureau op de Abu-voorwaarden.

Deze casus leert maar weer dat je als ondernemer het je niet kunt permitteren om onverzekerd te zijn tegen risico’s op schade met (ingeleend) personeel.

februari 2009