Arbeidsinspectie mag vaker administraties in beslag nemen

De Arbeidsinspectie mag straks de administratie van een werkgever in beslag nemen bij een vermoeden van onderbetaling. Het wetsvoorstel van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat dit regelt is aan de Tweede Kamer aangeboden.

Eén van de taken van de Arbeidsinspectie is om te controleren of werkgevers minimaal het wettelijk minimumloon en de verplichte vakantiebijslag betalen. De Arbeidsinspectie mag momenteel de administratie van werkgevers al inzien. Ook kan de inspecteur de administratie meenemen om te kopiëren. Als werkgevers niet meewerken, kan er een proces-verbaal worden opgemaakt. Wordt de Wet arbeid vreemdelingen overtreden dan kan de Arbeidsinspectie ook nu al de administratie in beslag nemen. De wetswijziging maakt inbeslagname van de administratie nu ook mogelijk bij een vermoeden van een overtreding van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.

. . . lees verder op Internet

Oktober 2010