afscheid van de “lastige” werknemer

Met name kleine werkgevers blijken regelmatig gebukt te gaan onder problemen met een “lastige” werknemer. “Die krijg je er toch niet uit”, zegt men dan, “en als ik er wat van zeg, meldt de werknemer zich ziek en ben ik nog verder van huis. Ik kan hem niet ontslaan tijdens ziekte en tegenwoordig moet ik nog het loon volledig doorbetalen ook.” Nu is “lastig” een rekbaar begrip. Ook de werkgever en de andere collega`s kunnen van invloed zijn op het gedrag van een werknemer. Het feit dat iemand mondig is en zich aan de arbeidsovereenkomst of CAO houdt, valt hem niet kwalijk te nemen. Maar wanneer de werknemer er de kantjes vanaf loopt, regelmatig te laat komt, door zijn houding constant met zijn collega`s overhoop ligt of de sfeer binnen het bedrijf of de afdeling verstoort, waardoor de organisatie en de produktie negatief worden beïnvloed, is het wel degelijk mogelijk om tegen hem maatregelen te treffen.

Allereerst zal de werkgever in een brief, al dan niet na een gesprek, de werknemer op het negatieve gedrag moeten wijzen en daarbij voorstellen hoe de werknemer zijn instelling moet verbeteren. Leidt dit niet tot verbetering dan kan de Kantonrechter worden gevraagd om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Anders dan bij de Regionaal Directeur voor de Arbeidsvoorziening is de weg via de Kantonrechter niet afgesloten bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Soms zal er wel een schadevergoeding moeten worden betaald. De norm is dan ongeveer één maandsalaris per dienstjaar. Maar als de waarschuwingen door de werknemer voortdurend genegeerd worden, kan het ook anders, zoals in het volgende geval. Een werkgever vroeg ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een 24-jarige administratief medewerkster, die ruim 2,5 jaar in dienst was. De werkneemster functioneerde naar behoren en werkte regelmatig tijdens pauze en na werktijd door. Daarentegen verscheen ze stelselmatig te laat op het werk. De werkgever had haar hierover diverse malen aangesproken. De Kantonrechter ontbond vervolgens de arbeidsovereenkomst zonder enige schadevergoeding aan de werkneemster toe te kennen, omdat de ontstane situatie geheel te wijten was aan de werkneemster zelf.

december 1995