advocaatkosten aftrekbaar

Het Gerechtshof Den Haag heeft uitgemaakt dat voor een ondernemer de kosten van juridische bijstand bij strafvervolging van illegale activiteiten fiscaal aftrekbaar zijn. Eerder had het Gerechtshof Den Bosch al uitgemaakt dat de advocaatkosten die gemaakt waren in een strafzaak wegens verboden handel in het groeihormoon clenbuterol fiscaal aftrekbaar zijn.

Het Gerechtshof in Den Haag heeft nu geoordeeld dat advocaatkosten in een strafzaak over fraude (ontduiking van omzetbelasting) een zakelijk karakter hebben omdat de beslissing om deze fraude te plegen een ondernemingsbeslissing is.

De fiscus maakt voor de heffing van belastingen geen onderscheid tussen legale en illegale activiteiten.

Ook de opbrengsten van verboden activiteiten zijn onderdeel van de belastbare winst; alle daaraan verbonden kosten zijn dan aftrekbaar (met uitzondering van geldboetes). Het moet wel gaan om fraude met een zakelijk belang voor de onderneming. Fraude in de sfeer van de inkomstenbelasting is een zuivere privéaangelegenheid.

In geval van gecombineerde strafvervolging tegen de onderneming en tegen de ondernemer in persoon wordt de helft van de advocaatkosten aan de onderneming toegerekend, tenzij uit de gescheiden dossiers van de advocaat het tegendeel blijkt.

Wanneer een onderneming voor illegale praktijken vervolgd wordt, loont het dus om een advocaat in te schakelen.

december 1997