advocaat van onvermogen

advocaat van onvermogen

 

Geen geld voor een advocaat? De advocaat van onvermogen is dan voor u de oplossing. Advocaten.nl verleent gefinancierde rechtsbijstand in alle zaken en door geheel Nederland.

Hoe gaat de aanvraag voor gefinancierde rechtshulp in zijn werk?
De aanvraag van deze subsidie gebeurt door de advocaat van onvermogen. Het enige wat u hoeft te doen is uw probleem voorleggen aan Advocaten.nl door gebruik te maken van dit formulier

Afhankelijk van uw inkomen en uw vermogen kunt u een beroep doen op een advocaat van onvermogen, dat wil zeggen dat (een deel van) de kosten worden gedragen door de overheid door middel van een subsidie.
Aan u wordt alleen een vast bedrag in rekening gebracht, dat afhankelijk van uw inkomen wordt vastgesteld op een bedrag. Indien u in een civiele procedure voor de rechtbank dient te verschijnen kunt u voorts in sommige zaken verplicht worden om een deel van het griffierecht te betalen.
Lees hier meer over een advocaat van onvermogen.

U kunt het ook per gewone post doen.
Alle gegevens kunt u zenden naar Advocaten.nl, postbus 45, 3755 ZG Eemnes.
U dient daarbij de volgende gegevens mee te sturen:
– uw BSN nummer (vroeger uw Sofinummer)
– naam en voorletters
– geboortedatum
– kopie legitimatiebewijs

Aan de hand van uw inkomensgegevens (en eventueel die van uw partner) wordt door de raad voor de rechtsbijstand bepaald of u in aanmerking komt voor de advocaat van onvermogen. Lees hier meer over de gefinancierde rechtshulp.

Ongeacht waar u woont of voor welke rechtbank u dient te procederen verleent Advocaten.nl deze rechtshulp als advocaat van onvermogen. Voor meer informatie kunt u ook bellen naar 0900 – advocaten  (0900-0600)

Hoe weet ik of ik in aanmerking kom voor een advocaat van onvermogen?
Op de website van de Raad voor de Rechtsbijstand – www.rechtsbijstand.nl – kunt u de gedetailleerde voorwaarden van de gefinancierde rechtsbijstand lezen.