advocaat met 28 jaar ervaring

Doeltreffende rechtshulp door ervaring en deskundigheid

2012-11-08 12.08.06

mr J. Galama is al 28 jaar als advocaat gevestigd in het Gooi. Zijn praktijk beweegt zich op het snijvlak van ondernemingsrecht en personen- en familierecht en erfrecht. Voor de ondernemers ligt de nadruk op huurrecht en insolventierecht en incasso. In het familierecht voornamelijk echtscheiding en boedelverdeling.

Internationale praktijk

De advocaat bedient cliënten uit alle delen van Nederland, en voor een zeer groot deel uit het buitenland. Door de informele manier van communiceren en intensief gebruik van moderne media elektronische informatievoorzieningen weten vooral expats en cliënten die permanent buiten Nederland wonen al jarenlang het kantoor te vinden. mr Galama adviseert hen en vertegenwoordigt hen in en buiten rechte voor elke rechtbank in Nederland.

Gratis rechtshulp

Voor meer informatie over de dienstverlening kunt u bellen naar 0031 (0)35 531 88 80 tijdens kantooruren van 9.00 tot 17.00 CET. Praktischer is natuurlijk het zenden van een email naar mr Galama of het invullen van een formulier. Alle email en andere communicatie wordt vertrouwelijk behandeld, en vallen onder de geheimhoudings- en verschoningsregels van de Nederlandse en Europese wetgeving aangaande advocaten.

Pivacy en geheimhouding

Ad- hoc juridische vragen van elke geïnteresseerde en rechtzoekende worden kosteloos en vrijblijvend beantwoord door mr J. Galama. U kunt desgewenst anoniem u vragen stellen aan de advocaat. Rechtzoekenden kunt ook gedurende werkdagen van 17.00 tot 20.00 gebruik maken van de chat box van advocaten.nl, waar u direct de advocaat kunt spreken. Ons beleid is bovendien dat van uw bezoek op de website noch door u gezonden e-mails of formulieren geen gegeven op onze servers worden bewaard.

Overige voorwaarden, bedrijfsgegevens en regelgeving vindt u hier.