Aansprakelijkheidswet inleners vanaf 1 januari 2010 van kracht

Vanaf 1 januari 2010 zijn inleners die met een niet-gecertificeerd uitzendbureau zaken doen hoofdelijk aansprakelijk voor voldoening van het loon ter hoogte van het wettelijk minimumloon en de minimumvakantiebijslag. De wet die dit regelt is op 1 januari 2010 in werking getreden.
Het wetsvoorstel wil de inlener direct betrekken bij de strijd tegen malafide uitzenders. Het kabinet gaat er van uit dat hoofdelijke aansprakelijkheid voor inleners een extra prikkel is om in zee te gaan met een gecertificeerd uitzendbureau. Alleen in dat geval is de inlener namelijk gevrijwaard van aansprakelijkstelling door de uitzendkracht.
Door de hoofdelijke aansprakelijkheid van de inlener bij het in zee gaan met een niet-gecertificeerd uitzendbureau krijgt de uitzendkracht de keuze wie hij aansprakelijk stelt: de inlener of het uitzendbureau. De uitzendkracht hoeft voor voldoening van het loon niet eerst het uitzendbureau aan te spreken en pas daarna (mocht het uitzendbureau zijn verplichting niet nakomen) de inlener, maar hij kan direct de inlener aanspreken op voldoening van het loon ter hoogte van het wettelijk minimumloon.

. . . lees verder op Internet

februari 2010