Aansprakelijkheid werkgever

De werkgever heeft jegens zijn werknemers een zorgplicht: lokalen met werktuigen en gereedschappen moeten zo worden ingericht als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer schade oploopt. Zonodig moet de werkgever instructies geven waardoor het ontstaan van schade wordt voorkomen. De zorgplicht van de werkgever gaat verder dan ‘de werkplek‘ en beperkt zich niet tot het terrein van de onderneming. De uitkomst in de ‘broodbezorgers-zaak’ onderstreept dat. Dat de aansprakelijkheid van de werkgever toch ook weer niet zo ver gaat dat in wezen sprake is van een risico-aansprakelijkheid blijkt uit het broodmes-arrest van de Hoge Raad.

Broodbezorger

Een broodbezorger, in dienst van een bakkerij, bezorgt met een bedrijfsauto in opdracht van zijn werkgever bij klanten. Op een afleveradres parkeert de bezorger zijn auto fout (dubbel). De bezorger raakt ernstig gewond wanneer een andere auto op de bedrijfsauto botst. De bezorger stelde zijn werkgever aansprakelijk voor de schade. De rechtbank Amsterdam oordeelde dat de werkgever instructies had moeten geven hoe de werknemer op een veilige manier met de auto in de drukke omgeving zou moeten manoeuvreren.

Door dit na te laten had zij niet aan haar zorgplicht voldaan en was zij aansprakelijk voor de schade. Van ‘bewuste roekeloosheid‘ van de broodbezorger was geen sprake, vond de rechtbank. Broodmes-arrest Is er nu sprake van een risico-aansprakelijkheid en is de werkgever altijd aansprakelijk wanneer een werknemer schade lijdt in verband met zijn werk? Zo ver gaat de aansprakelijkheid niet, zo blijkt uit een arrest van de Hoge Raad. In deze zaak stond de vraag centraal of de werkgever had moeten waarschuwen voor het feit dat het mes waarmee een werknemer broodjes zou moeten snijden scherp of nieuw was. De werknemer had zich gesneden aan een scherp mes en hield de werkgever aansprakelijk voor de schade die daaruit voortkwam. Van algemene bekendheid is dat een mes dat geschikt is om zachte broodjes mee te snijden zo scherp is dat de gebruiker daarvan het gevaar loopt zich bij dat werk te snijden. Een expliciete waarschuwing was daarom niet noodzakelijk. De aansprakelijkheid van de werkgever gaat ver, maar is niet onbegrensd. Een verzekering tegen schade die voortvloeit uit werkgeversaansprakelijkheid blijft onontbeerlijk.

december 2002