aansprakelijkheid bij vervuiling

Een vervuilende partij kan aansprakelijk worden gesteld voor alle kosten die voortkomen uit de vervuiling, ook al waren er nog andere partijen die tot de vervuiling hebben bijgedragen. Dat heeft de HR onlangs bepaald. De casus is als volgt: De percelen van Bakker en Moerman worden gescheiden door een afwateringssloot. Het waterschap sommeert beiden om de sloot te hekkelen en voldoende uit te diepen. Beiden gaan aan de slag. Een deel van de bagger wordt gedeponeerd op het perceel van Moerman en het andere deel op dat van Bakker. Laatstgenoemde heeft het vermoeden dat Moerman de sloot heeft vervuild met zware chemicaliën. Laboratoriumonderzoek bevestigt de vervuiling. Moerman erkent dat hij de sloot heeft vervuild. Bakker vordert van Moerman zo’n Fl. 11.000,- voor de kosten van het laboratoriumonderzoek en opruiming van de op zijn perceel gedeponeerde bagger.

Moerman weigert echter de volledige schade aan Bakker te betalen omdat hij slechts voor een deel aansprakelijk zou zijn. De vervuiling zou namelijk ook nog door twee anderen zijn veroorzaakt, te weten een autospuiter en de zoon van Bakker die wel eens aan een auto sleutelde. De Hoge Raad oordeelt echter dat Moerman de totale schade van Bakker moet betalen. Bakker wordt dus niet opgezadeld met het probleem wie nu precies welk aandeel in de vervuiling heeft. De conclusie die uit dit arrest kan worden getrokken, is: vervuil nooit en zeker niet op de grond die mogelijk door anderen is vervuild, want dan bent u meteen aansprakelijk voor de totale vervuilingsschade. Kan Moerman nog proberen de schade voor een deel te verhalen op de andere twee vervuilers? Uiteraard, maar wanneer de andere vervuilers geen cent hebben of wanneer Moerman het bewijs niet rond krijgt, blijft de totale schade voor zijn rekening.

juli 1997