Aanpassing regels bij arbeidsmigratie

UWV en de Arbeidsinspectie krijgen meer mogelijkheden om snel te reageren op misbruik van de regels voor arbeidsmigranten, zoals onderbetaling of slechte huisvesting. UWV kan bijvoorbeeld een tewerkstellingsvergunning weigeren of intrekken als werkgevers de regels (blijven) overtreden. Tegelijkertijd kunnen specifieke groepen arbeidsmigranten, zoals architecten, sporters en artiesten, makkelijker aan een tewerkstellingsvergunning komen.
Directe aanleiding voor de strengere aanpak is de zaak rond de aspergeteler in Someren waarbij het betrokken bedrijf ondanks uitstaande boetes voor overtredingen toch weer een tewerkstellingsvergunning kreeg om mensen van buiten de EU aan te stellen. Minister Donner liet de Kamer toen weten mogelijkheden te zoeken hier iets aan te doen. Hij wil nu de Wet Arbeid Vreemdelingen zo wijzigen dat UWV in bepaalde gevallen een aanvraag voor een tewerkstellingsvergunning kan weigeren of intrekken. Dit zal dan mogelijk worden als werkgevers meerdere keren boetes hebben gekregen door overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen, als een werkgever veroordeeld is voor uitbuiting op de werkvloer of als de werkgever bij een aanvraag van een vergunning onjuiste informatie heeft verstrekt.
Tegelijkertijd wil Donner de regels versoepelen voor specifieke groepen arbeidsmigranten die één bepaalde klus voor een korte periode of bij één of enkele werkgever(s) doen. Het wordt in die gevallen makkelijker om aan een tewerkstellingsvergunning te komen. Ook vervalt de plicht voor werkgevers om bij sommige functies waarvoor specifieke kennis of talenten vereist zijn, zoals balletdansers, conservatoren bij musea, ontwerpers te kijken of er ook Nederlanders zijn die het werk kunnen doen. Dankzij deze aanpassingen worden de administratieve lasten voor werkgevers verminderd.

. . . lees verder op Internet

. . . lees verder op Internet

september 2009