0900-0600

0900-advocaten, direct telefonische rechtshulp

Geschiedenis

0900-advocaten (0900-238 62 28 ) Is het oorspronkelijke naam nummer van de orde van advocaten. In 2003 beëindigde de orde van advocaten haar activiteiten betrekking tot dit telefoonnummer en is de activiteit voortgezet door advocaten.nl. Omdat naam-nummers in Nederland niet ingeburgerd raakten, is het daarnaast nummer 0900-0600 in gebruik genomen

Doel

Rechtzoekende door heel Nederland die gebruik maken van deze dienst kunnen hun juridische vraag voorleggen aan een ervaren advocaat. Er is geen wachttijd, doorverwijzing of keuzemenu. U krijgt direct een advocaat te spreken.

Hoe werkt het ?

In een telefonisch onderhoud dat gemiddeld 10 minuten in beslag neemt beschrijft de rechtzoekende zijn of haar probleem. de advocaat verschaft een praktisch handvat om het probleem op te lossen.

Soms is dit een verwijzing naar een meer geschikte instelling of organisatie, maar veelal is het ook een korte uitleg over de rechten en de plichten van de vragensteller, een een advies over de te nemen stappen.

In de kwestie te complex voor een telefonisch onderhoud, en dan wordt de rechtzoekende uitgenodigd om nadere informatie via de website van advocaten.nl te verstrekken.

Kosten

Het juridisch advies is vanzelfsprekend gratis maar advocaten.nl rekent 80 cent per minuut om de kosten van de telefoonserver te bestrijden.

Vertrouwelijkheid en geheimhouding

Het gesprek en het advies van de advocaat vallen onder de regels van de orde van advocaten. Dat wil zeggen dat alle informatie geheim blijft en dat er geen informatie wordt bewaard. De rechtzoekende hoeft geen persoonlijke informatie aan de advocaat te verstrekken die kan worden herleid naar personen, plaatsen of gebeurtenissen.